Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 89/19/2004 „Wilkowyja – Młyn” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

89/19/2004

Nr Uchwały

XIX/311/2007

Data uchwalenia

30.10.2007 r.

Treść dokumentu

Zobacz