Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 88/18/2004 przy ul. Wilhelma Macha w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

88/18/2004

Nr Uchwały

LII/34/2006

Data uchwalenia

14.02.2006 r.

Treść dokumentu

Zobacz