Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część I „Drabinianka – Zagrody – Południe” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

83/13/2004

Nr Uchwały

LXXXI/1472/14

Data uchwalenia

28.10.2014 r.

Treść dokumentu

Zobacz