Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka – Kantorówka” – 1 przy ulicy Ustrzyckiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

73/3/2004

Nr Uchwały

LXII/210/2006

Data uchwalenia

5.09.2006 r.

Treść dokumentu

Zobacz