Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/4/96 terenu budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie w rejonie ul. Dębickiej

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

7/4/96

Nr Uchwały

X/19/99

Data uchwalenia

9.03.1999 r.

Treść dokumentu

Zobacz