Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 6/3/96 “Centrum – Handlowo – Usługowe” przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

6/3/96

Nr Uchwały

XXV/196/99

Data uchwalenia

14.12.1999 r.

Treść dokumentu

Zobacz