Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2001 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Matysówka – gmina Tyczyn

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

5/2001

Nr Uchwały

XXXVII/284/02

Data uchwalenia

27.06.2002 r.

Treść dokumentu

Zobacz