Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2/96 “Staromieście – Ogrody” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

5/2/96

Nr Uchwały

XXVIII/6/2000

Data uchwalenia

25.01.2000 r.

Treść dokumentu

Zobacz