Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 353/4/2024 w rejonie al. Wyzwolenia w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Prace projektowe

Nr planu

353/4/2024

Autor

BRMR

Osiedle

Baranówka

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny - ZU-2

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

  Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

  Analiza zasadności

   

  Dokumenty

  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

  Ogłoszenie  o przystąpieniu do sporządzenia mpzp