Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 331/7/2022 przy ul. Wierzynka w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

331/7/2022

Nr Uchwały

XCIV/2129/2024

Data uchwalenia

26 marca 2024 r.

Treść dokumentu

Zobacz