Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 327/3/2022 „Zagórze Nowe” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

327/3/2022

Nr Uchwały

LXXXIV/1846/2023

Data uchwalenia

29.08.2023

Treść dokumentu

Zobacz