Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 321/2/2021 – I „Ogrody Staromiejskie” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

321/2/2021

Nr Uchwały

LVI/1180/2021

Data uchwalenia

14.12.2021 r.

Treść dokumentu

Zobacz