Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 316/1/2020 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

316/1/2020

Nr Uchwały

XLVII/986/2021

Data uchwalenia

25.05.2021 r.

Treść dokumentu

Zobacz