Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 315/10/2019 przy ul. Jabłońskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

315/10/2019

Nr Uchwały

XLIV/936/2021

Data uchwalenia

30.03.2021 r.

Treść dokumentu

Zobacz