Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

309/4/2019

Nr Uchwały

XLIII/907/2021

Data uchwalenia

23.02.2021 r.

Treść dokumentu

Zobacz