Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 306/1/2019 przy ul. Dunikowskiego i ul. Wieniawskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

306/1/2019

Nr Uchwały

XXXVIII/771/2020

Data uchwalenia

27.10.2020 r.

Treść dokumentu

Zobacz