Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 297/2/2018 pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

297/2/2018

Nr Uchwały

LXXVIII/1724/2023

Data uchwalenia

25 kwietnia 2023 r.

Treść dokumentu

Zobacz