Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 przy ul. Mieleckiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

294/6/2017

Nr Uchwały

IX/168/2019

Data uchwalenia

26.03.2019 r.

Treść dokumentu

Zobacz