Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

285/8/2016

Nr Uchwały

XXXVI/709/2020

Data uchwalenia

25.08.2020 r.

Treść dokumentu

Zobacz