Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 284/7/2016 – I “Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

284/7/2016

Nr Uchwały

LXVIII/1482/2022

Data uchwalenia

25 października 2022 r.

Treść dokumentu

Zobacz