Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 278/1/2016 na osiedlu Biała w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

278/1/2016

Nr Uchwały

XLII/902/2017

Data uchwalenia

25.04.2017 r.

Treść dokumentu

Zobacz