Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 277/14/2015 w rejonie skrzyżowania ul. Podkarpackiej i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

277/14/2015

Nr Uchwały

XXVIII/608/2016

Data uchwalenia

12.07.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz