Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

275/12/2015

Nr Uchwały

XLIV/937/2017

Data uchwalenia

30.05.2017 r.

Treść dokumentu

Zobacz