Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 27/9/2000 zespołu usług nauki, usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowo – usługowej pomiędzy ulicami: Wetlińską i Bieszczadzka w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

27/9/2000

Nr Uchwały

LXXI/79/2002

Data uchwalenia

21.07.2002 r.

Treść dokumentu

Zobacz