Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/8/2000 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

26/8/2000

Nr Uchwały

LVI/135/2001

Data uchwalenia

25.09.2001 r.

Treść dokumentu

Zobacz