Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 258/10/2013 w rejonie placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

258/10/2013

Nr Uchwały

XV/296/2015

Data uchwalenia

29.09.2015 r.

Treść dokumentu

Zobacz