Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

257/9/2013

Nr Uchwały

XIV/257/2015

Data uchwalenia

25.08.2015 r.

Treść dokumentu

Zobacz