Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

255/7/2013

Nr Uchwały

II/24/2014

Data uchwalenia

18.12.2014 r.

Treść dokumentu

Zobacz