Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 „Dworzec” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

253/5/2013 – III

Nr Uchwały

XCIV/2130/2024

Data uchwalenia

26 marca 2024 r.

Treść dokumentu

Zobacz