Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 „Dworzec” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Uzgodnienia i opiniowanie

Nr planu

253/5/2013 – III

Autor

BRMR

Osiedle

Śródmieście

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny - ZU-2

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

  Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

  Dokumenty

  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – III „Dworzec” w Rzeszowie

  Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

  Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej (PDF)

  Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

  Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej (PDF)

  Uchwała  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego