Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 251/3/2013 – część 1 w rejonie ul. Białogórskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

251/3/2013

Nr Uchwały

XVIII/375/2015

Data uchwalenia

17.11.2015 r.

Treść dokumentu

Zobacz