Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

250/2/2013

Nr Uchwały

LXXXI/1470/2014

Data uchwalenia

28.10.2014 r.

Treść dokumentu

Zobacz