Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 – I w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

249/1/2013

Nr Uchwały

IX/158/2015

Data uchwalenia

28.04.2015 r.

Treść dokumentu

Zobacz