Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie Al. Armii Krajowej oraz Al. Gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

248/16/2012

Nr Uchwały

XXX/636/2016

Data uchwalenia

30.08.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz