Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 przy ulicy Dukielskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

247/15/2012

Nr Uchwały

LXIX/1274/2014

Data uchwalenia

25.02.2014 r.

Treść dokumentu

Zobacz