Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 246/14/2012 przy ul. Sanockiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

246/14/2012

Nr Uchwały

IX/167/2019

Data uchwalenia

26.03.2019 r.

Treść dokumentu

Zobacz