Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 245/13/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

245/13/2012

Nr Uchwały

LXXX/1447/2014

Data uchwalenia

30.09.2014 r.

Treść dokumentu

Zobacz