Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ulic Słowackiego i Króla Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

239/7/2012

Nr Uchwały

XIII/241/2015

Data uchwalenia

7.07.2015 r.

Treść dokumentu

Zobacz