Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa i ul. J. Wiktora w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

237/5/2012

Nr Uchwały

XXVIII/607/2016

Data uchwalenia

12.07.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz