Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. Św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części B

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

236/4/2012

Nr Uchwały

XXXVII/751/2020

Data uchwalenia

29.09.2020 r.

Treść dokumentu

Zobacz