Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

233/1/2012

Nr Uchwały

XV/297/2015

Data uchwalenia

29.09.2015 r.

Treść dokumentu

Zobacz