Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/16/2011 – część I w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

230/16/2011

Nr Uchwały

LXV/1194/2013

Data uchwalenia

17.12.2013 r.

Treść dokumentu

Zobacz