Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 23/5/2000 „Nowe Miasto – Czekaj” przy al. Rejtana i al. Niepodległości w Rzeszowie, w części, oznaczonej konturem ABCDEFGHIJK

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

23/5/2000

Nr Uchwały

XV/161/2003

Data uchwalenia

28.10.2003 r.

Treść dokumentu

Zobacz