Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 22/4/2000 przy ul. kpt. W. Raginisa na „Osiedlu Baranówka IV” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

22/4/2000

Nr Uchwały

LII/75/2001

Data uchwalenia

29.05.2001 r.

Treść dokumentu

Zobacz