Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemysłowej i Boya-Żeleńskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

219/5/2011

Nr Uchwały

LXXVIII/1395/2014

Data uchwalenia

8.07.2014 r.

Treść dokumentu

Zobacz