Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 197/9/2010 „Zwięczyca – Przy Drodze” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Dane projektu

Aktualny status

Wyłożenie, dyskusja publiczna

Nr planu

197/9/2010 - I - A

Autor

BRMR

Osiedle

Zwięczyca

Zespół projektowy

Zespół urbanistyczny - ZU-1

Lokalizacja

Informuj mnie o tym planie

  Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

  Dokumenty

  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

   

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 197/9/2010 – I – A „Zwięczyca – Przy Drodze” w Rzeszowie

  Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp

  ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY

  ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

  Prognoza oddziaływania na środowisko

  ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY

  ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

  Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej (PDF)

  Uchwała  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego