Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 197/9/2010 „Zwięczyca – Przy Drodze” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

197/9/2010 - I - A

Nr Uchwały

LXXXIV/1847/2023

Data uchwalenia

29.08.2023

Treść dokumentu

Zobacz