Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 19/1/2000 „Wilkowyja – Kamionka” przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie w części opisanej konturem A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,T,U

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

19/1/2000

Nr Uchwały

XLII/215/2005

Data uchwalenia

30.08.2005 r.

Treść dokumentu

Zobacz