Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie, w części „A”

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

182/9/2009

Nr Uchwały

LXXX/1446/2014

Data uchwalenia

30.09.2014 r.

Treść dokumentu

Zobacz