Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 175/2/2009 „Wilkowyja – Kamionka” przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

175/2/2009

Nr Uchwały

LXXIII/1245/2010

Data uchwalenia

30.03.2010 r.

Treść dokumentu

Zobacz