Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 167/6/2008 – „droga na Dworzysku”

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

167/6/2008

Nr Uchwały

XXXIV/708/2016

Data uchwalenia

22.11.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz