Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

165/4/2008

Nr Uchwały

LII/1208/2017

Data uchwalenia

12.12.2017 r.

Treść dokumentu

Zobacz